ایران: کلیساهای خانگی در معرض خطر

خاورمیانه :

ایران: کلیساهای خانگی در معرض خطر

انتساب اعتراضات به کلیساهای زیرزمینی

بنابر گزارشاتی که از داخل ایران به دست ما رسیده است، حکومت جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل کارگروهی امنیتی برای شناسایی کلیساهای خانگی و دستگیری اعضای آنها کرده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره کلیساهای خانگی را به اتهاماتی مانند "وابستگی به غرب" ، "ایادی استکبار" و " وابستگی به صهیونیسم" مورد آزار و تعقیب قرار داده است.

در این سناریوی جدید دولت جمهوری اسلامی تلاش دارد تا منشاء  اعتراضات اخیر را به مسیحیان و کلیساهای خانگی مرتبط نموده و در این راستا افرادی را به عنوان نفوذی در بین مردم فرستاده تا بتوانند کلیساهای خانگی و مسیحیان را شناسایی کرده و نسبت به جمع‌‌آوری کلیساهای خانگی و بازداشت مسیحیان اقداماتی را به انجام رسانند.

کلیساهای خانگی در ایران علی رغم فشارهای گسترده چند دهه اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده و هر روز به تعداد کسانی که به مسیحیت گرویده اند، افزوده می شود.

در این میان کلیساهای بشارتی و انجیلی و فعالین و مومنان مسیحی با عناوین مختلف توسط نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد آزار قرار گرفته و با اتهاماتی چون " اقدام علیه امنیت ملی" مواجه شده اند.

در پی اعتراضات اخیر در ایران کلیساها نقش مهمی در حمایت و پشتیبانی از معترضین داشته اند.

تاکنون بیش از ٢٠,٠٠٠ نفر از معترضین دستگیر شده و نزدیک به پانصد نفر کشته شده اند.

اخبار مشابه